Плътни каучукови профили

Плътни каучукови профили Плътни каучукови профили

Произвежданите плътни каучукови профили са предназначени за уплътняване на възли в транспортни средства, фуги и елементи в строителството, конструкции от метални елементи в машиностроенето и корабостроенето, за термо- и звукоизолация.

Според условията на експлоатация уплътнителите биват:

- температуроустойчиви - силиконови
- маслоустойчиви
- атмосфероустойчиви
- обикновени

ПОКАЗАТЕЛИ
НОРМА за група вулканизат
1
2
3
4
Твърдост по Шор
80 +/- 5
70 +/- 5
60 +/- 5
50 +/- 5
Якост на опън в МPa, не по-малко от
7.0
7.0
7.0
4.0
Относително удължение %, не по-малко от
150
150
200
200
Изменение на относителното удължение
след топлинно стареене при 70оС, 72Н, в %
30
30
30
30
Температурна граница на трошливост в оС, не по-висока от
-35
-35
-35
-30

 

Заводът произвежда гумено-метални изделия чрез пресово залепване по време на вулканизацията на гумата и практически на всички видове метални изделия от стомана, мед, алуминий, месинг, бронз, както и на метални детайли с легирана повърхност, поцинковани, кадмирани, месингови и др.

Произведените гумено-метални изделия са на основа на естествен, бутадиеннитрилен, бутадиенстиролов, полихлоропренов, етиленпропиленов и други видове еластомери.

Някои от нашите продукти