Производство на изделия от стъкломат

Производство на изделия от стъкломатПроизводство на изделия от стъкломатПроизводство на изделия от стъкломат

      Teхнологията за производство на изделия от стъкломат е сложна - използват се смоли, пълнители, гелове, ускорители, втвърдители в определени пропорции. Най важна е обаче изработката на качествени матрици, от които излизат крайните изделия. На практика няма нещо, което да не може да се изработи от стъкломат. Друг е въпросът, че в повечето случаи цената е по-висока, макар че експлоатационният срок (около 50 години) и качеството са несравнимо по-високи.

Ново изделие е изолацията за тръби от съкломат, предназначена за топло и хидроизолация за тръбопроводи, както положени в земята, така и външни. Отличава се с висока степен на защитеност, каквато трудно може да се постигне с други материали.

Друго ново изделие са кошчетата за смет за обществени места.

 

Някои от нашите продукти