Ударопоглъщащи плочи за детски площадки

Ударопоглъщащи плочи за детски площадкиУдаропоглъщащи плочи за детски площадки

Ударопоглъщаща настилка от синтетични продукти може да се предвижда за открити и за закрити площадки за игра. Каучуковите (гумени) плочи са особено подходящи за обезопасяване на детски площадки според изискванията на Наредба №1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.Могат да бъдат изработени в различна дебелина и цвят.

Някои от нашите продукти