Търговия

Основната дейност на фирмата е търговия със суровини и материали за каучуковата промишленост.Синтетичен каучук:

 • SBR 1500
 • SBR 1502
 • SBR 1712
 • SBR 1723
 • .

Нитрилен каучук:

 • 33/45
 • 39/45
 • 39/50
 • 41/60
 • EPDM

Пластификатори:

 • ДОФ
 • Стеарин
 • Парафин
 • Хлорпарафин
 • .

Химикали:

 • MBTS
 • CBS
 • TMTD
 • ZnO
 • CaO

 

Сажди

 • N220
 • N330
 • N550
 • N660
 • .

Регенерат:

 • от естествен каучук
 • от EPDM
 • от автомобилни гуми
 • .
 • .

PVC

 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

Каолин

 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

Креда

 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

Някои от нашите продукти